Računovodske storitve

Redne računovodske storitve za pogodbene stranke:

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik)
 • vodenje predpisanih davčnih evidenc
 • kontrola skladnosti prejetih knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi
 • kontiranje in knjiženje prejete dokumentacije
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev, spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk
 • vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev (z obračunom amortizacije)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun avtorskih honorarjev, izplačil po podjemnih pogodbah in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb
 • priprava zahtevkov za refundacijo boleznin
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava zaključnega računa
 • obveščanje o novostih s področja računovodstva in davkov
 • spremljanje in obveščanje o poslovnem in davčnem rezultatu med letom
 • opozarjanje na nepravilnosti pri poslovanju
 • davčno in računovodsko svetovanje

Dodatne storitve na željo:

 • prijava v sistem DDV
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih
 • priprava opominov
 • obračunavanje obresti
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike
 • administrativne in druge storitve

Občasne računovodske storitve za zunanje uporabnike:

 • pregled poslovanja
 • preventivni davčni pregledi
 • hitre analize računovodskih izkazov
 • priprava medletnih poročil
 • optimizacija stroškov
 • optimizacija davčnih obveznosti
 • podpora računovodski službi zunanjega uporabnika (stalna ali ob izrednih situacijah)
 • priprava zaključnega računa

Cenik računovodstva

Ceno storitev določimo na osnovi časa, ki ga porabimo, da za vašo družbo ali s.p. opravimo vse, kar je potrebno. Tak način vrednotenja je za vas ugodnejši kot vrednotenje, ki je vezano na obseg vašega poslovanja. Davčni obračun oziroma letni zaključni račun v ceno mesečne storitve ni vključen.

s.p.

že od 15 € mesečno

d.o.o.

že od 50 € mesečno

Cena ne vključuje DDV.

Cenik ostalih storitev

Svetovanje

100 €
do 60 min svetovanja. Cena ne vključuje DDV.
 • Davčno svetovanje

 • Poslovno svetovanje

 • Računovodsko svetovanje

 • Svetovanje ob ustanovitvi podjetja

Storitve za zunanje uporabnike

Po dogovoru
Cena se določi individualno, glede na obseg in zahtevnost storitve.

O nas

Smo dinamično zasnovan računovodski servis, ki posluje od leta 1993. Že od samega začetka je bila naša poslovna usmeritev ohraniti individualen in oseben pristop, storitve pa opravljati tako kvalitetno, kot bi jih za lastno podjetje.

Tekom let smo storitve nadgradili s celovito podporo pri poslovanju, saj smo prepričani, da je načrtovanje in izbira strategij za optimizacijo davčnih obveznosti in stroškov lahko velika dodana vrednost k uspešnosti vašega podjetja.

Zakaj torej z nami?

 • ker imamo 27 let izkušenj
 • ker dobite osebnega skrbnika, ki je za vas dosegljiv skoraj vsak dan v tednu
 • ker storitve prilagodimo vašim potrebam
 • ker smo odzivni in ažurni
 • ker lahko v primeru več kot ene dejavnosti računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih, kar omogoča izračun rentabilnosti posamezne dejavnosti
 • ker vas opozarjamo na nepravilnosti pri poslovanju
 • ker nudimo brezplačno davčno in računovodsko svetovanje našim strankam
 • ker je cena računovodenja fiksna
 • ker kljub nizkim cenam kvaliteta storitev ne trpi
 • ker vas obveščamo o zakonskim novostih
 • ker uredimo prenos računovodstva takoj – kadarkoli v letu
 • ker se tudi najmanjšim strankam posvečamo z enako skrbnostjo kot velikim
 • in nenazadnje, ker boste z nami zagotovo varni